Auto zastępcze - Tychy

Bezpłatne auto zastępcze dla każdego ! 

Poznaj swoje prawa !
wiesz, że w ramach likwidacji szkody poszkodowany ma prawo
wynająć na koszt ubezpieczyciela pojazd zastępczy ?

Wiedziałaś(-eś), że...: 

w momencie gdy Twój samochód ulegnie uszkodzeniu z winny innego kierowcy, masz pełne prawo do wypożyczenia samochodu zastępczego z OC sprawcy.
Jedynym warunkiem jest to aby pojazd z wypożyczalni był mniej więcej samej klasy, co uszkodzony.

Firmy ubezpieczeniowe zwykle o takich uprawnieniach nie informują poszkodowanych. Biorą na siebie koszty wynajęcia samochodu zastępczego właściwie tylko wtedy, gdy poszkodowany prowadzi działalność gospodarczą. W pozostałych przypadkach mnożą trudności. Ubezpieczyciele nie mają jednak żadnych podstaw prawnych, by różnicować sytuację poszkodowanych!

  • Na mocy umowy odpowiedzialności cywilnej (OC) zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki szkód wyrządzonym osobom trzecim. 

W myśl art. 361 § 2 kodeksu cywilnego:

Art. 361 § 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

a zatem, szkoda obejmuje rzeczywiste straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Strata rzeczywista może polegać na tym, że poszkodowany nie mógł używać własnego samochodu, gdyż ten był uszkodzony. Utracone korzyści to np. zarobki, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mógł jeździć samochodem.


W związku z tym... :  

  • Ubezpieczyciel ma obowiązek zaspokoić roszczenia poszkodowanego tak by przywrócić jego stan majątkowy sprzed kolizji, ale też nie narazić go na dodatkowe straty finansowe czy moralne, których przyczyną mógłby być brak możliwości używania sprawnego auta.

Jeżeli chcesz wynająć samochód zastępczy, pamiętaj, że warto jest złożyć w firmie ubezpieczającej sprawcy oświadczenie, że planujesz to zrobić. Możesz również wskazać, że samochód jest niezbędny np. na dojazdy do pracy czy do odwożenia dzieci do szkoły. W ten sposób pozbawisz ubezpieczyciela argumentów, że auta używasz okazyjnie.

  • Nie masz obowiązku  informować, gdzie będziesz  wypożyczać auto, a ubezpieczyciel nie ma prawa wymusić na Tobie określonej firmy. Nie może też narzucać żadnych limitów, np. stawek wynajmu, kilometrów, które możesz przejechać wynajętym autem ani limitu czasu, przez jaki masz prawo z niego korzystać.
  • Oczywiście czas korzystania z auta zastępczego nie może być nieograniczony. Powinien odpowiadać faktycznemu unieruchomieniu pojazdu. Jeśli auto było zdatne do jazdy, to czas wynajmu  liczy się od chwili odstawienia auta do warsztatu do momentu jego odbioru po naprawie. W przypadku szkody całkowitej, gdy naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona ubezpieczyciel powinien zwrócić koszty wynajmu  za czas od powstania szkody do wypłaty odszkodowania na konto poszkodowanego.

 

Pamiętaj!

W ramach likwidacji szkody poszkodowany ma prawo wynająć na koszt ubezpieczyciela pojazd zastępczy.

 

Zapraszamy do korzystania z tej usługi w naszej wypożyczalni w Tychach. Wszystkie formalności załatwimy za Ciebie.